1. Introductie

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2020 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze tiende editie is net als de voorgaande jaren uitgewerkt als een interactief magazine, waarin de ARO-adviezen uit 2020 in een breder perspectief zijn geplaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook meer informatie geven over de ARO, de ARO-leden en de manier waarop de adviescommissie in de praktijk adviseert. De jaarverslagen zijn terug te lezen op de website van de provincie Noord-Holland. Op de pagina van de ARO is praktische informatie terug te vinden, zoals de agenda’s en verslagen van de vergaderingen en eerder verschenen jaarverslagen.

In het nu voorliggende jaarverslag wisselen de ARO-leden van gedachten over ruimtelijke kwaliteit en het advies van de ARO, mede aan de hand van de plannen die in 2020 in de commissie aan de orde kwamen. Op elk van de drie pagina’s met de bijdragen van de ARO-leden is ook informatie te vinden over de plannen die worden besproken, inclusief de bijbehorende ARO-adviezen en – voor zover bekend – de stand van zaken rondom deze plannen nadat erover is geadviseerd.

Zoals gebruikelijk speelt de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie een belangrijke rol bij de advisering door de ARO-leden. De Leidraad geldt als handreiking voor de inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap en als basis voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit.

De plannen die in 2020 aan de ARO zijn voorgelegd zijn geanalyseerd. We kijken daarbij onder meer naar het aantal adviezen per vergadering, de aard van de plannen en het aantal plannen per gemeente. Klik hieronder om de analyse te bekijken.

Analyse adviezen 2020

 

Meer over de ARO